Onze aanpak

Wordt ook Plastic-Afval-Vrij!

Onze aanpak

Upp! sluit de plastic waste cirkel lokaal en circulair

Lokaal

Lokaal, omdat exporteren van plastic afval of producten die daarvan gemaakt zijn geen oplossing zijn. Omdat we overal zelf moeten zorgen voor een oplossing van de problemen die we met plastic afval veroorzaken. En we niet kilometers en kilometers met afval en grondstoffen heen en weer willen slepen. Ook transport is een belastende activiteit voor het milieu. Lokaal, omdat we de materialen en producten willen kunnen blijven volgen en ook weer willen terugnemen en hergebruiken of opnieuw recyclen als deze aan het einde van hun leven zijn gekomen. Zodat het plastic afval dat wij verwerken, nooit geen plastic afval meer hoeft te worden.

Circulair

En circulair omdat circulair de toekomst is. Willen we een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen waarborgen, dan moeten we zuinig met onze planeet omgaan. En dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we geen afval creeeren, verbranden of in de oceaan moeten dumpen. Zeker niet als we er nog veel mee kunnen. Met blockchain kunnen we de plastic afval keten transparant maken. En de grondstoffen en producten-stromen blijven volgen. Producten kunnen we op een circulaire wijze ontwerpen, zodat ze gemakkelijk opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. Er zit zoveel meer waarde in afval, het is een zonde dit te verbranden of niet te gebruiken.

Samenwerken

Upp! kan dit alles niet alleen. Circulair werken betekent ook samenwerken. Samen met lokale overheden en lokale afvalinzamelaars zorgen dat er op de juiste wijze wordt ingezameld en gescheiden. Samen met recyclers zorgen dat we het maximale aan nieuwe grondstoffen uit ons afval halen. Samen met lokale ontwerpers, architecten en productontwikkelaars lokale producten en toepassingen bedenken, ontwerpen en ook maken. En ook samen met de lokale inwoners werken aan betere scheiding aan de bron en zorgen dat er producten en toepassingen komen die de lokale inwoners willen hebben en mooi vinden. De inwoners sluiten daarmee de cirkel.

Systemisch

De cirkel kan alleen gesloten wordt als het ook een gesloten cirkel is. Dat betekent dat een systemische aanpak de enige juiste is. Als we eten welke producten in een regio gevraagd worden kunnen we de juiste producten ontwerpen. Dan weten we de specificaties van de grondstoffenmix en kunnen we het proces van scheiden, inzamelen en sorteren zo inrichten dat we de juiste plastics gemakkelijk uit de stromen kunnen halen. Alles hangt samen en moet ook in die samenhang bekeken worden. Upp! We RE-Plastic.

Wij sluiten de cirkel met onze Circular Plastic Innovation Centers. Hier kunnen producten worden geproduceerd waaraan lokaal behoefte is. Maar ook is er ruimte voor creativiteit, ontwerp, innovatie en experiment. Om mooie nieuwe producten en toepassingen te bedenken en te testen. Om met andere productietechnologieen in de weer te gaan, zoals vacuum-moulding of 3D-printen. Om te kijken of we nieuwe business modellen en -concepten kunnen toepassen.

Bewustwording en Betrokkenheid

Maar ook willen we in de Upp! Circular Plastic Innovation Centers mensen bij elkaar brengen en laten zien wat er op het gebied van circulaire en duurzame initiatieven in de regio gebeurt. Wij willen met deze activiteiten de transitie naar een circulaire economie mogelijk maken. Bewustwording stimuleren en draagvalk creeren. Maar ook laten zien wat er met uw plastic gebeurt en wat er mee kan gebeuren. En een inspiratie te zijn voor andere steden, regio’s of landen om ook plastic-afval-vrij te worden.

Opschalen

Het concept is uitstekend te schalen. Van kleinschalige (demo-) productie voor kleine gemeenschappen tot industriele schaal voor gemeenten, steden of bedrijven en industrieparken. Van een workshop in een container tot productiehallen. Community based productie in ontwikkelingslanden kan de lokale bevolking helpen om ook daar het milieu schoon te houden van plastic afval en iets met het plastic afval te doen wat in het dorp voor werkgelegenheid en inkomen zorgt. En ook hier kan een bezoekerscentrum of voorlichtingscentrum zijn nut bewijzen. Voor de lokale bevolking, maar ook voor scholen in de omgeving. Of voor toeristen.

Niet alles hoeft nieuw gebouwd te worden of op industriele schaal uitgevoerd. Een deel van de productie kan ook prima uitbesteed worden bij bestaande fabrikanten en loonspuiters. Zeker voor kleinschalige productie of voor productie die van afwijkende of nieuwe productietechnologieen gebruik maakt.